World Art

Made by Pecenkovic Dinko

25.06.2007.

Head of the Singer

Naziv: Head of the Singer

Umjetnica: Glibin Aleksey Grishchenko

Godina: 2000

25.06.2007.

Old man and a youth

Naziv: Old man and a youth ( Starac i mladić )

Umjetnik: Leonardo da Vinci

Tehnika: Ugljena kreda

Godina: 1480

Galerija: Uffizi, Firenca

24.06.2007.

Weeping Woman

Naziv: Weeping Woman (Mujer Llorand)

Umjetnik: Pablo Picasso

Godina:1937

Tehnika: Ulje na platnu

Galerija : London's Tate Gallery

24.06.2007.

Ginevra Da Benci

Naziv: Ginevra Da Benci

Umjetnik: Leonardo da Vinci

Godina: 1474/1478

Tehnika: Ulje na platnu

Galerija:  National Gallery of Art

24.06.2007.

Giuliana de'Medici

Naziv : Giuliana de'Medici

Umjetnik: Sandro Botticelli

Godina: 1483

Tehnika: Ulje na platnu

24.06.2007.

Fishing in Spring

Naziv: Fishing in Spring (Pont de Clichy)

Umjetnik : Vincent Van Gogh

Godina:1873

Tehnika: Ulje na platnu

Galerija: The Art Institute of Chicago

24.06.2007.

Dance of Clowns

Naziv: Dance of Clowns

Godina: 2001

Tehnika: Ulje na platnu

24.06.2007.

Dreams of Water Nymphs

Naziv: Dreams of Water Nymphs

Datum: 2000

Tehnika: Ulje na platnu